Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Anh ngữ Du học

Đáp ứng nhu cầu học đa dạng đối tượng học viên, Việt Mỹ còn có lớp dành riêng cho những học viên chuẩn bị du học. Theo đó, giáo trình học được biên soạn riêng, đáp ứng nhanh chóng cho nhu cầu nâng cao các kỹ năng Anh ngữ trong thời gian ngắn nhất, giúp học viên thêm tự tin khi theo học tại các bậc Trung học, Cao đẳng hoặc Đại học ở nước ngoài.

Du học sinh thường không tự tin khi trả lời phỏng vấn dẫn đến ‘rớt’ mặc dù nghe nói rất giỏi. Anh ngữ Việt Mỹ sẽ khắc phục được điểm yếu này bằng chương trình luyện cách trả lời phỏng vấn chuyên biệt với những câu hỏi sát với nội dung trong các cuộc phỏng vấn của Lãnh sự quán.Các công ty được VMG đào tạo