Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Chứng chỉ IELTS

Khái niệm về chứng chỉ IELTS
IELTS được viết tắt từ International English Language Testing System, là một bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng Anh ngữ của học viên qua 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết. IELTS được sử dụng làm tiêu chuẩn để xét duyệt việc đăng ký du học hoặc định cư tại các quốc gia như Anh, Úc , New Zealand.


Không có khái niệm thi trượt hoặc thi đậu trong bài thi IELTS. Kết quả bài thi IELTS là điểm trung bình cộng của các kỹ năng, được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 9. Thông thường, với số điểm từ 6 đến 6.5, học viên đủ tiêu chuẩn để học chương trình đại học ở những quốc gia nói tiếng Anh. Để theo học chương trình sau đại học, học viên cần đạt tổng điểm từ 7 đến 7.5.

Luyện thi IELTS
Chương trình luyện thi IELTS của Anh ngữ Việt Mỹ được biên soạn rất công phu, nhằm trang bị kiến thức hoàn chỉnh cho học viên tham dự kỳ thi IELTS, giúp học viên phát huy kỹ năng làm bài thi nhằm đạt kết quả tối ưu. Theo mục tiêu đó, khóa học được thiết kế tập trung vào chiến lược và rèn luyện kỹ năng làm bài thi thông qua bài “thi thử” bên cạnh việc nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học viên.Các công ty được VMG đào tạo