Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Anh ngữ Giao tiếp Quốc tế

Được kết hợp giữa những điểm văn phạm thiết yếu và những chủ đề mang tính toàn cầu, cùng những tài liệu hỗ trợ giảng dạy, giáo viên tận dụng thời gian tối đa trên lớp giúp học viên giao tiếp tự tin và lưu loát.

Chủ đề toàn cầu: cung cấp cho học viên những chủ đề toàn cầu với những ngữ cảnh cần thiết để học tiếng Anh và văn hóa thế giới.
Từ vựng gần gũi trong cuộc sống: học viên mở rộng vốn từ bằng những từ liên quan và những thành ngữ hữu dụng.
Văn phạm thiết yếu: học viên học văn phạm bằng phương pháp quy nạp hoặc suy diễn tùy thuộc vào từng điểm văn phạm. Giao tiếp tự tin: những bài tập thú vị giúp học viên sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Các bài kiểm tra và thi giữa học kỳ được thực hiện thường xuyên để đánh giá theo dõi sự tiến bộ của từng học viên trong từng khóa học.Các công ty được VMG đào tạo